Good to know

In 2024 zijn we open vanaf 12 april tot 14 oktober

Voor de camping kun je inchecken vanaf 14.00 uur  – uitchecken vóór 12.00 uur
Campsite: check in from 14.00 h – check out before 12.00 h
Ons terrein is geschikt voor campers / caravans van maximaal 6,50 meter
Our campsite is suitable for campervans / mobile homes max 6,50 meters
Studio Nok: aankomst vanaf 15 uur – vertrek vóór 11 uur
Studio Nok: arrival from 15h – departure before 11h
Reserveren is verstandig: wij zijn vaak volgeboekt, zelfs kleine tentjes kunnen we niet altijd plaatsen!
Reservation is wise: we are often fully booked, even for small tents!
RESERVEREN PER MAIL vanaf 2 januari 
camping/kampeerhuisje:  info@degroenedonk.nl
Appartement Studio Nok:  info@studionok.nl
BOOKING BY EMAIL from 2nd of Januar
campsite/cottage:  info@degroenedonk.nl

Apartment Studio Nok:  info@studionok.nl.
LET OP: Betalen kan via bankoverschrijving of contant, we beschikken niet over een pin-mogelijkheid.
PLEASE NOTE: You can only pay cash. Card payment is not yet possible!
Elke plaats is inclusief een 6 ampere electra aansluiting.
Each pitch includes a 6 amp electricity connection.
Honden zijn welkom, maar graag van tevoren even met ons overleggen.
Dogs are welcome, but please contact us in advance to tune.
Gasten ontvangen uitsluitend na overleg vooraf, lees alsjeblieft verdere informatie hierover in de tekst verderop!
Receiving guests is only allowed after consultation in advance, please also read further information below!
We hebben geen faciliteiten voor kinderen, wel leuke tips voor kindvriendelijke campings in de buurt!
We have no facilities for children, but we do have great tips for child-friendly campsites in the neighbourhood!
Heb je alles op je kampeerplek in orde gemaakt, zet dan je auto op de parkeerplaats. We hebben beperkt parkeergelegenheid, er is maximaal maar ruimte voor één auto per kampeerplek. Heb je met een camper geboekt, dan is er niet per definitie een parkeerplaats voor je gereserveerd.
Once you have arranged everything at your camp location, put your car in the parking place. We have limited parking,  there is maximum only room for one car per campsite. If you have booked with a camper, there is not necessarily a parking space reserved for you.

Plastic zeil en antiworteldoek in voortent of onder je luifel is echt niet fijn voor ons mooie groene gras!
Plastic tarpaulin and anti-root cloth  in the awning is killing for our beautiful green grass.
We hebben alleen een stortbak voor toiletvloeistof die 100% afbreekbaar is (een water-azijn oplossing of Solbio-toiletvloeistof) en grijs water. Chemische, chloorhoudende of anderszins milieubelastende vloeistoffen mogen niet geloosd worden op onze camping.
We only have a cistern for toilet fluid that is 100% biodegradable (a water-vinegar solution or Solbio toilet fluid) and gray water. Chemical, chlorine-containing or other environmentally harmful fluids may not be discharged at our campsite.
Seizoenplaatsen passen niet in ons concept en we hebben geen tarief voor leegstand. De volledige tarieven gelden óók als je er niet bent maar wel een kampeerplek bezet houdt.
We have no long stay places and no special rate for vacancy. So the rates also apply if you are not there but you do occupy a camping spot.
Onze camping is een klein en sfeergevoelig terrein. Daardoor is het niet geschikt voor groepen, feestjes, reunies, kinderpartijtjes en dergelijke. Laat mobiel bellen, radio of tv zou niet hoorbaar zijn voor anderen.
We willen geen plek zijn waar gasten hun familie of vrienden uitnodigen om te komen spelen of eten. Bezoek ontvangen is altijd incidenteel en voor korte tijd en altijd in overleg met ons.
We doen ons uiterste best om jullie te laten genieten van een rustige tijd. We hebben omgevingsgeluid natuurlijk niet altijd in de hand, maar we hebben wel oordopjes als je daar behoefte aan hebt, vraag ons gerust.
Our campsite is a small and atmospheric site. This makes it not suitable for groups, parties, reunions, children’s parties and the like. Let mobile phone calls, radio or TV should not be audible to others. We don’t want to be a place where guests invite their family or friends to come play or eat. Receiving visitors is always incidental and for a short period of time and always in consultation with us. We do our utmost to ensure that you enjoy a peaceful time. Of course, we cannot always control ambient noise, but we do have earplugs if you need them, just ask us.
Wifi is gratis, meestal goede ontvangst, maar we garanderen dit niet.
WiFi is free, usely reception is good, but we do not guarantee this.
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van kampeermiddelen of kampeergoederen of voor ongevallen met mens en huisdier op de camping. Verzekeringen moeten altijd zelf worden geregeld.
We are not responsible for damage or loss of camping equipment or camping goods or for accidents involving people and pets on the campsite. Insurance must always be arranged by yourself.
Fietsen:
We hebben een dames- en een herenfiets beschikbaar en één electrische fiets, uitsluitend per hele dag.
Of kies voor Vestingfietsen, Woudseweg 49, Den Dungen / 06-21633127 – info@vestingfietsen.nl (Nicky Sanders). Ook voor elektrische fietsen. Info zelf opvragen.
Bicycles:
We have a women’s and a men’s bicycle and an E-bike available, only per full day.
Or choose Vestingfietsen, Woudseweg 49, Den Dungen / 06-21633127 – info@vestingfietsen.nl (Nicky Sanders). Also for electric bicycles. Request info yourself.
Aanbetaling en annuleringsvoorwaarden:
Voor het kampeerhuisje geldt een aanbetaling van 50%, graag binnen 7 dagen na reservering voldoen.
Voor een verblijf met kampeermiddel voor langer dan een week geldt een aanbetaling van 50%, graag voldoen binnen 7 dagen na reservering.
Annuleren van kampeerhuisje of campingplaats tot één week vóór aankomst is kosteloos; 50% restitutie tot 48 uur voor aankomst. Latere annulering geeft geen recht op teruggave. Bij annulering van een campingplaats of het kampeerhuisje wordt bij restitutie altijd 15,00 euro administratiekosten ingehouden.
Het appartement Studio Nok moet volledig vooraf betaald worden; de reservering is pas definitief als de kosten zijn overgemaakt. Restitutie van de kosten zijn 75% tot twee weken voor aankomst, 50% tot één week vóór aankomstdatum, 25% restitutie tot uiterlijk 48 uur voor de dag van aankomst. Latere annulering geeft geen recht op teruggave. Bij annulering van het appartement wordt bij restitutie altijd 25,00 euro administratiekosten ingehouden.
Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Als je door ziekte of omstandigheden niet kunt komen, dan heb je wellicht via je verzekering recht op teruggave van kosten.
Cancellation policy:
A 50% deposit applies for the camping cabin and for a stay with camping equipment for longer than a week, to be paid within 7 days after booking.
Cancellation of the cottage or camping pitch entitles to a 50% refund until one week before arrival; 25% refund up to 48 hours before arrival. Later cancellation does not entitle you to a refund. In case of cancellation 15,00 euros administration costs will be withheld.
The Studio Nok apartment must be paid in full in advance; the reservation is only final when the costs have been transferred. Refunds of costs are 75% up to two weeks before arrival, 50% up to one week before arrival date. 25% refund up to 48 hours before the day of arrival. Later cancellation does not entitle you to a refund. In case of cancellation 25,00 euros administration costs will be withheld.
It is wise to take out cancellation insurance. If you are unable to attend due to health problems or other circumstances, you may be entitled to a refund of costs through your insurance.
Afstanden vanaf De Groene Donk / Distances from De Groene Donk
locatie
 afstand
 lopen
 fietsen
Station NS Den Bosch
 5,9 km
 1 u 12 min
 19 min
Bushalte Den Dungen
 1 km
 12 min
 5 min
Boerderijwinkel; groente,  fruit en kaas
 150 mtr
 2 min
 30 sec
Supermarkt/bakker
 1,4 km
 16 min
 5 min
Jacobus kerk
 <1 km
 11 min
 4 min
De Meerse Plas
 <1 km
 11 min
 5 min
Restaurant Boer Goossens
 <1 km
 11 min
4 min
Herberg De Poeling
 < 1,4 km
 17 min
 5 min
Eterij De Brug
 1,5 km
18 min
 5 min
Tuincafé De Witte Zwaan
 4 km
50 min
13 min
Theehuis Op d’n Dijck
 <1 km
 9 min
 3 min