Good to know

Open 2024:  12 april – 14 oktober

Camping: inchecken vanaf 14.00 uur  – uitchecken vóór 12.00 uur
Campsite: check in from 14.00 h – check out before 12.00 h
Campers / caravans max 6,50 meter
Campervans / mobile homes max 6,50 meters
Studio Nok: aankomst vanaf 15 uur – vertrek vóór 11 uur
Studio Nok: arrival from 15h – departure before 11h
Reserveren is verstandig: wij zijn vaak volgeboekt, ook voor kleine tentjes!
Reservation is wise: we are often fully booked, even for small tents!
RESERVEREN PER MAIL vanaf 2 januari 
camping/kampeerhuisje:  info@degroenedonk.nl
Appartement Studio Nok:  info@studionok.nl
BOOKING BY EMAIL from 2nd of Januar
campsite/cottage:  info@degroenedonk.nl

Apartment Studio Nok:  info@studionok.nl.
Je kiest voor een camping voor rustzoekers. Onze camping is een klein en sfeergevoelig terrein. Daardoor is het niet geschikt voor groepen, feestjes, reunies, kinderpartijtjes en dergelijke. Mobiel bellen, radio of tv zou niet hoorbaar moeten zijn voor anderen.
Bezoek ontvangen willen we zoveel mogelijk beperken. We willen geen (speel)tuin zijn waar gasten hun familie of vrienden uitnodigen om te komen spelen of eten. Bezoek ontvangen is altijd incidenteel en voor korte tijd en altijd in overleg met ons.
We doen ons uiterste best om jullie te laten genieten van een rustige tijd . We hebben omgevingsgeluid natuurlijk niet altijd in de hand, maar we hebben wel oordopjes.
You choose to visit a campsite for those seeking peace and quiet. Our campsite is a small and atmospheric site. This makes that it is not suitable for groups, parties, reunions, children’s parties or things like these. Mobile calling, radio or tv should not be audible for others.
We want to limit receiving visitors as much as possible. We do not want to be a (play)garden where guests invite their family or friends to come and play or eat. Receiving visitors is always incidental and for a short period of time and always in consultation with us.

We do our utmost to ensure that you enjoy a peaceful time. Of course, we can’t always control ambient noise, but we do have earplugs.

Honden zijn onder voorwaarden toegestaan. Informeer vooraf even.
Dogs are allowed under certain conditions. Please inquire in advance.
Onze camping is minder geschikt voor kinderen.
Our campsite does less fit for children.
Parkeren uitsluitend op de parkeerplaats en alleen voor onze gasten.
Parking only allowed at the parking place and only for our guests.
Plastic zeil en antiworteldoek is niet toegestaan in voortent of luifel.
Plastic tarpaulin and anti-root cloth are not allowed in the awning.
Er is geen stortplaats voor chemisch toilet en geen grondput voor grijs water.
Als toiletvloeistof  alleen Solbio (of water met azijn) gebruiken. Chemische, chloorhoudende of anderszins milieubelastende vloeistoffen zijn niet toegestaan.
We have no disposal for chemical toilet and no ground pit for gray water.
For toilet fluid only Solbio (or water with vinegar) is allowed. No chemical or other environmentally harmful liquids are allowed.
We hebben geen seizoensplaatsen, en geen tarief voor leegstand. De volledige tarieven gelden óók als je er niet bent maar wel een kampeerplek bezet houdt.
We have no long stay places and no special rate for vacancy. So the rates also apply if you are not there but you do occupy a camping spot.
We geven geen garantie op goede wifi- of satelietontvangst.
We do not guarantee good WiFi or satellite reception.
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van kampeermiddelen of kampeergoederen of voor ongevallen met mens en huisdier op de camping. Verzekeringen moeten altijd zelf worden geregeld.
We are not responsible for damage or loss of camping equipment or camping goods or for accidents involving people and pets on the campsite. Insurance must always be arranged by yourself.
Fietsverhuur
We hebben een dames- en een herenfiets beschikbaar, uitsluitend per hele dag.
Of kies voor Vestingfietsen, Woudseweg 49, Den Dungen / 06-21633127 – info@vestingfietsen.nl (Nicky Sanders). Ook voor elektrische fietsen. Info zelf opvragen.
Bicycle rent
We have a women’s and a men’s bicycle available, only per full day.
Or choose Vestingfietsen, Woudseweg 49, Den Dungen / 06-21633127 – info@vestingfietsen.nl (Nicky Sanders). Also for electric bicycles. Request info yourself.
Aanbetaling en annuleringsvoorwaarden:
Voor het kampeerhuisje geldt een aanbetaling van 50%
Voor een verblijf met kampeermiddel voor langer dan een week: aanbetaling  50%, te voldoen binnen 7 dagen na reservering.
Annuleren van kampeerhuisje of campingplaats tot één week vóór aankomst is kosteloos; 50% restitutie tot 48 uur voor aankomst. Latere annulering geeft geen recht op teruggave. Bij annulering wordt altijd 15,00 euro administratiekosten ingehouden.
Het appartement Studio Nok moet volledig vooraf betaald worden; de reservering is pas definitief als de kosten zijn overgemaakt. Restitutie van de kosten zijn 75% tot twee weken voor aankomst, 50% tot één week vóór aankomstdatum, 25% restitutie tot uiterlijk 48 uur voor de dag van aankomst. Latere annulering geeft geen recht op teruggave. Bij annulering wordt altijd 15,00 euro administratiekosten ingehouden.
Het is verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Als je door ziekte of omstandigheden niet kunt komen, dan heb je wellicht via je verzekering recht op teruggave van kosten.
Cancellation policy:
A 50% deposit applies for the camping cabin and for a stay with camping equipment for longer than a week, to be paid within 7 days after booking.
Cancellation of the cottage or camping pitch entitles to a 50% refund until one week before arrival; 25% refund up to 48 hours before arrival. Later cancellation does not entitle you to a refund. In case of cancellation 10,00 euros administration costs will be withheld.
The Studio Nok apartment must be paid in full in advance; the reservation is only final when the costs have been transferred. Refunds of costs are 75% up to two weeks before arrival, 50% up to one week before arrival date. 25% refund up to 48 hours before the day of arrival. Later cancellation does not entitle you to a refund. In case of cancellation 15,00 euros administration costs will be withheld.
It is wise to take out cancellation insurance. If you are unable to attend due to health problems or other circumstances, you may be entitled to a refund of costs through your insurance.
Wij respecteren natuur en milieu en verwachten dit ook van onze gasten.
We respect nature and environment and expect this also from our guests.
Afstanden vanaf De Groene Donk / Distances from De Groene Donk
locatie
 afstand
 lopen
 fietsen
Station NS Den Bosch
 5,9 km
 1 u 12 min
 19 min
Bushalte Den Dungen
 1 km
 12 min
 5 min
Boerderijwinkel; groente,  fruit en kaas
 150 mtr
 2 min
 30 sec
Supermarkt/bakker
 1,4 km
 16 min
 5 min
Jacobus kerk
 <1 km
 11 min
 4 min
De Meerse Plas
 <1 km
 11 min
 5 min
Restaurant Boer Goossens
 <1 km
 11 min
4 min
Herberg De Poeling
 < 1,4 km
 17 min
 5 min
Eterij De Brug
 1,5 km
18 min
 5 min
Tuincafé De Witte Zwaan
 4 km
50 min
13 min
Theehuis Op d’n Dijck
 <1 km
 9 min
 3 min